Lokakaivon puhdistus ja tyhjennys Vaasa & Seinäjoki

Lokapalvelu Viitalan kautta saat kaivon puhdistus ja lokakaivon tyhjennystä Vaasassa ja Seinäjoella sekä ympäri Pohjanmaata. Yrityksellä on ammattitaitoinen henkilökunta, joka hoitaa lokakaivojen tyhjennykset ja kaivon puhdistukset luotettavasti ja tehokkaasti. 

Kauttamme saat myös muut viemäripalvelut, kuten viemäreiden avaus-, puhdistus- ja imutyöt. Toteutamme myös viemäreiden kuvaukset ja kuntokartoitukset.

Palveluihimme kuuluvat myös suurtehoimurointi ja suurtehopuhallus -palvelut.

 

Lokakaivon tyhjennyksen hinta?

Lokakaivon tyhjennyksen hinta vaihtelee eri tekijöiden perusteella. 

Tyypillisesti omakotitalon lokakaivon tyhjennys maksaa n. 100-400 € välillä.

Tässä joitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat lokakaivon tyhjennyksen hintaan.

  • Lokakaivon koko: Suurempi lokakaivo vaatii enemmän aikaa ja resursseja tyhjentämiseen, mikä voi nostaa hintaa. Pienempi kaivo taas voi olla nopeampi ja edullisempi tyhjentää.
  • Sijainti: Esimerkiksi metsään tai jyrkälle rinteelle rakennettu kaivo voi nostaa hintaa.
  • Kaivon täyttöaste: Jos lokakaivo on täynnä tai lähellä täyttymistään, se vaatii enemmän aikaa tyhjentämiseen, mikä voi nostaa hintaa.
  • Kuljetusetäisyys: Mikäli tyhjennysyritys joutuu matkustamaan pitkiä etäisyyksiä lokakaivolle ja takaisin jäteveden käsittelylaitokselle, se voi aiheuttaa lisämaksuja polttoaineesta ja kuljetuskustannuksista.

 

Lokakaivon tyhjennys – Kuinka usein se tulisi tehdä?

Lokakaivon tyhjennys on tärkeä osa kiinteistön jätehuoltoa, ja sen säännöllinen tyhjentäminen on välttämätöntä toiminnan sujuvuuden kannalta. Se, kuinka usein lokakaivo tulisi tyhjentää riippuu monista tekijöistä, kuten kiinteistön koosta, asukasmäärästä ja käytetystä vesimäärästä.

Maaseudulla eli haja-asutusalueilla omakotitaloissa ja mökeillä käytetään yleisesti kahdentyyppisiä lika- tai lokakaivojärjestelmiä: umpikaivoja ja sakokaivoja.

Yleisesti ottaen suositellaan, että lokakaivo tyhjennettäisiin noin kerran vuodessa ja tämä pätee erityisesti sakokaivon kohdalla. Tämän aikavälin avulla varmistetaan, että kaivo ei täyty liian nopeasti ja aiheuta hajuhaittoja tai muita ongelmia. Kuitenkin tiheämmin käytetyissä kiinteistöissä tai suuremmilla asukasmäärillä voi olla tarpeen tyhjentää lokakaivo useammin.

Umpikaivoihin ohjataan jätevesiä kiinteistöiltä, joissa on vesivessat, ja usein myös harmaat vedet, kuten pesuvedet. Umpikaivot ovat täysin suljettuja säiliöitä, yleensä noin 10–15 kuutiometrin kokoisia, ja ne toimivat jätevesien varastona odottaen niiden kuljetusta jäteveden käsittelylaitokselle.

Umpikaivojen tyhjennysväli vaihtelee yleensä 2–4 kuukauden välillä, riippuen kiinteistön vedenkulutuksesta. Tyhjennysväli voi olla pidempi, erityisesti tilanteissa, joissa umpikaivoon johdetaan vain käymälävesiä, kuten kesämökeillä.

Kaivoissa voidaan käyttää mekaanisia tai elektronisia täyttymishälyttimiä, jotka varoittavat, kun säiliö alkaa olla täynnä. Tämä auttaa varmistamaan, että jätevesien käsittely sujuu asianmukaisesti ja ympäristö säilyy puhtaana.

 

Lokakaivon säännöllinen tyhjennys säästää rahaa

On suositeltavaa pitää huolta lokakaivon säännöllisestä tyhjennyksestä monista syistä. Säännöllinen lokakaivon tyhjennys on taloudellisesti järkevämpi vaihtoehto verrattuna päivystykselliseen tyhjennykseen. Kun lokakaivoa tyhjennetään säännöllisin väliajoin, esimerkiksi muutaman kuukauden välein, jäteveden käsittelyyn erikoistuneen yrityksen on helpompi suunnitella ja ajoittaa tyhjennyskäyntinsä tehokkaasti. Tämä johtaa useimmiten alhaisempiin kustannuksiin verrattuna tilanteeseen, jossa kaivo on tyhjennettävä kiireellisesti, esimerkiksi tukkeuman tai ylivuodon vuoksi.

Lisäksi säännöllinen tyhjennys edistää kaivojen ja viemärien yleistä kuntoa ja toimintaa. Kun kaivoon kertynyt jäteaines poistetaan säännöllisesti, estetään mahdolliset tukokset ja hajuhaitat. Tämä auttaa välttämään kalliita korjauksia ja huoltotoimenpiteitä, jotka saattavat olla tarpeen, jos kaivoon kertyy liikaa jätettä tai jos se alkaa toimia epätehokkaasti.

Näin ollen säännöllinen lokakaivon tyhjennys ei ainoastaan ​​säästä rahaa pitkällä aikavälillä, vaan se myös edistää kiinteistön viemärijärjestelmän tehokasta ja häiriötöntä toimintaa. Tämä tekee siitä tärkeän osan kiinteistön ylläpitotoimia, jotka kannattaa ottaa vakavasti ja hoitaa asianmukaisesti.

 

Kauanko lokakaivon tyhjennys kestää?

Lokakaivon tyhjentämiseen kuluvan ajan kesto voi vaihdella useista tekijöistä riippuen, kuten kaivon koosta, sen sisällön määrästä, käytetystä tyhjennyslaitteistosta ja ammattilaisen työskentelyolosuhteista. Yleensä lokakaivon tyhjentäminen voi kestää noin 15-30 minuuttia.

Pienemmät lokakaivot, joissa on vähemmän jäteainetta, voidaan tyhjentää nopeammin. Toisaalta suuremmat kaivot tai ne, jotka ovat täynnä tai joissa on erityisen tiheää tai viskoosia jäteainetta, voivat vaatia enemmän aikaa tyhjentämiseen.

On tärkeää, että lokakaivon tyhjentäminen suoritetaan huolellisesti ja asianmukaisesti varmistaakseen, että kaikki jäteaineet poistetaan ja että kaivo puhdistetaan kunnolla. Lisäksi ammattilainen voi suorittaa tarvittavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet kaivon kunnossa pitämiseksi.

 

Kaivon puhdistus voidaan tehdä osana lokakaivon tyhjennystä

Lokakaivon tyhjennys on keskeinen osa kaivon puhdistusta ja ylläpitoa. Lokakaivon tyhjennysprosessi koostuu useista vaiheista, jotka varmistavat, että kaivo puhdistetaan tehokkaasti ja että siitä poistetaan kaikki jäteaineet asianmukaisesti.

  • Ennen tyhjennyksen aloittamista on tärkeää tehdä tarvittavat valmistelut. Tämä voi sisältää esimerkiksi kaivon ympärillä olevan alueen suojaamisen ja eristämisen, jotta estetään mahdolliset ympäristövahingot tai likaantuminen.
  • Ammattilainen käyttää erikoistunutta imulaitetta tai pumppua tyhjentääkseen kaivon sisällön. Imulaitteisto poistaa sekä kiinteät että nestemäiset jäteaineet ja ne kuljetetaan asianmukaiseen käsittelylaitokseen.
  • Tyhjennyksen jälkeen kaivo voidaan puhdistaa ja tarkistaa sen kunto. Tämä sisältää esimerkiksi kaivon seinämien ja pohjan pesun varmistaakseen, että kaikki jäämät poistuvat.
  • Kaivon tyhjennyksen ja puhdistuksen jälkeen ammattilainen voi suorittaa tarkastuksen varmistaakseen, että kaivo on kunnossa ja että siinä ei ole vaurioita tai muita ongelmia.
  • Tyhjennyksen ja puhdistuksen yksityiskohdat voidaan dokumentoida raportissa, joka sisältää esimerkiksi tyhjennysajankohdan, määrätyn jätteen määrän ja mahdolliset havaitut ongelmat.

On tärkeää muistaa, että lokakaivon tyhjennys tulisi suorittaa säännöllisin väliajoin kiinteistön käytöstä ja paikallisista määräyksistä riippuen. Tämä varmistaa, että kaivo toimii tehokkaasti ja että ympäristölle ei aiheudu haittaa.

 

Tilaa lokakaivon tyhjennys ja puhdistus Seinäjoki & Vaasa

Kun on aika huolehtia lokakaivon tyhjennyksestä ja puhdistuksesta, Lokapalvelu Viitala tarjoaa luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Seinäjoella, Vaasassa ja ympäri Pohjanmaata. Asiakkaiden tarpeista riippuen voimme suorittaa tyhjennyksen säännöllisin väliajoin tai tarvittaessa myös kiireellisesti. Meidät tunnetaan paikallisten tarpeiden ymmärtämisestä ja tarjoaa joustavia aikatauluja sekä palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden odotuksia.

Työntekijämme ovat koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia, joilla on tarvittava osaaminen lokakaivojen tyhjennykseen ja puhdistukseen. Käytämme nykyaikaista ja tehokasta laitteistoa varmistaaksemme, että työ sujuu sujuvasti ja tehokkaasti. Noudatamme ympäristö- ja terveysmääräyksiä varmistaaksemme, että kaikki jäteaineet käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti.

Tarjoamme myös kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen jätehuoltoon, mukaan lukien viemärin huolto ja kunnossapito. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista palvelua ja varmistamaan, että kaikki jätehuollon tarpeet hoidetaan ammattitaidolla ja luotettavuudella.

Mikäli sinulla herää kysyttävää palveluistamme, otathan yhteyttä.