Yrityksen vaaralliset jätteet

Vaarallisten jätteiden oikea ja turvallinen käsittelyketju pakkaamisesta loppukäsittelyyn on tärkeä osa yritystoimintaa. Asianmukaisella vaarallisten jätteiden keräyksellä ja käsittelyllä voidaan vaikuttaa myös jätehuollon kustannuksiin.

Lokapalvelu Viitala tuottaa tehokkaat ja turvalliset keräysratkaisut vaarallisille jätteille räätälöitynä asiakkaan toiminnan tarpeisiin. Säännöllisen palvelun lisäksi tarjoamme kertaluontoisille jäte-erille käsittelyratkaisuja.

 

ADR- kuljetukset

Hoidamme nestemäisten vaarallisten aineiden kuljetukset turvallisesti ja ammattitaidolla aina asiakkaalta vastaanottopaikalle saakka. Kalustoomme kuuluu ADR-hyväksytty imu-, paine yhdistelmäauto (happoteräs) sekä tarvittavat liikenneluvat.

 

Vaaralliset jätteet turvallisesti jatkojalostukseen

Vaarallisten jätteiden käsittely tulee toteuttaa turvallisesti aina niiden keräyksestä kuljetukseen ja loppukäsittelyyn asti. Vaaralliset jätteet tulee käsitellä laitoksissa, joilla on asianmukaiset luvat kyseisten jätteiden käsittelyyn. Teemme yhteistyötä kaikkien merkittävien kotimaisten toimijoiden kanssa jätteiden käsittelyssä, jotta voimme varmistaa asiakkaidemme jätteiden asianmukaisen ja kustannustehokkaimman käsittelyratkaisun.

 

Vaaralliset jätteet talteen turvallisesti

Lokapalvelu Viitala myy ja vuokraa vaarallisten jätteiden keräysvälineitä eri jätelajeille. Turvalliset keräysvälineet ja tehokas lajittelu pienentää yrityksen jätekustannusta ja toiminnan ympäristökuormitusta.