Puhdistus- ja lokapalvelut ammattitaidolla

Lokapalvelu Viitala tarjoaa kattavat puhdistus- ja lokapalvelut. Säännöllisesti huolletut viemärijärjestelmät pysyvät käyttökunnossa eivätkä aiheuta yllättäviä käyttökatkoja tai ylimääräisiä kustannuksia yrityksenne kiinteistölle.

Tyhjennämme kaivot, avaamme tukokset ja kuvaamme putkistot. Tulemme nopeasti paikalle, teemme tarvittavat toimenpiteet ja huolehdimme mahdollisista jatkotoimista.

Toteutamme puhdistus- ja lokapalvelut tilauksesta tarpeen mukaan tai ennalta sovitusti määrävälein.

 

Kaivo- ja erotinhuolto

Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotinkaivojen sekä sadevesikaivojen tyhjennykset ja huoltotoimenpiteet erilaisissa kiinteistössä ovat tärkeä osa arjen sujuvaa toimintaa. Erotinkaivojen säännöllisellä ja oikeanlaisella huollolla varmistetaan niiden jatkuva toimintakunto ja vältytään tukoksien ja sakkaumien aiheuttamilta vahingoilta. Sadevesikaivojen säännöllinen tyhjennyshuolto taas ehkäisee jäätymisestä aiheutuvia sadevesijärjestelmien sulatustarvetta.

 

Lokahuolto

Säännöllisellä lokakaivon tyhjennyksellä vältytään ikävältä kaivon ylitäyttymiseltä ja siitä aiheutuvilta kustannuksilta. Lokapalvelu Viitala toteuttaa erilaisten kiinteistöjen saostus- ja umpikaivojen tyhjennykset ja puhdistukset ammattitaidolla. Palveluihimme kuuluvat myös pienpuhdistamojen tyhjennys ja uudelleenpanostus.

 

Pumppaamohuolto

Pumppaamo- ja jätevesipumppaamohuollot toteutamme rautaisella ammattitaidolla. Huolehdimme erilaisten pumppaamoiden huoltotoimenpiteistä ja pumppukaivojen tyhjennyksestä kertatilauksena tai huoltosopimuksella sovituin määrävälein. Arvioimme aina huoltotoimenpiteiden laajuuden pumppaamon kunnon tarpeen mukaan.

 

Teollisuuden puhdistustyöt

Lokapalvelu Viitala toteuttaa kattavat ja kustannustehokkaat teollisuuden puhdistus- ja huoltoseisokkityöt, jotta säännöllisesti huollettavat ja ylläpidettävät teollisuuden erilaiset prosessit pysyvät käyttökunnossa

Toteutamme puhdistuspalveluita aina tapauskohtaisesti pienemmistä linjastoista suurempiin kokonaisuuksiin.

Viemäri- ja putkistokuvaus

Viemärikameralla tehdyllä viemärikuvauksella saadaan käsitys siitä, missä kunnossa yrityksen kiinteistön putket ovat. Kuvauksen avulla selvitämme mahdolliset tukokset, syöpymät ja muut piilevät ongelmat, jonka jälkeen tarvittavat jatkotoimenpiteet ovat suunniteltavissa. Suosittelemme viemärikuvausta etenkin silloin, jos epäillään, että kiinteistön putkistossa on jotain ongelmaa, tai jos viemärit tukkeutuvat helposti tai sieltä tulee pahaa hajua.

Viemärikameran avulla on lisäksi mahdollista paikantaa kiinteistöjen putkistojen sijainti. Paikannustoimenpide esimerkiksi ennen putkiremontin aloittamista on suositeltavaa, jos kyseessä on vanhempi kiinteistö tai putkien sijainnista ei ole täyttä varmuutta. Viemäripaikannuksella säästytään  turhalta työltä ja siitä aiheutuvilta kustannuksilta.

Tarjous­pyyntö